Hier bevinden zich de advertenties van 'de Blauwe Hond'

Je hebt steeds vooraf een schriftelijke toelating nodig om een advertentie te gebruiken.
Het gebruik van een advertentie houdt niet automatisch een vergoeding of een bepaalde vorm van sponsoring in.
Aangezien deze advertenties afgestemd zijn op de huisstijl mogen geen wijzigingen aangebracht worden.
indien er geen geschikte afmeting voorhanden is kan je die opvragen.

De advertenties mogen geschaald worden voor zover de tekst leesbaar blijft.

Advertentie A4 rechtstaand

Advertentie A5 rechtstaand - platliggend

Advertentie A6 rechtstaand - platliggend

Advertentie A7 rechtstaand - platliggend

Advertentie A8 rechtstaand - platliggend