Huren van een machine ...

Eerder een beperkt aanbod ...

Tarieflijst 'spuitapparatuur voor verf'

Tarieflijst 'parketschuurders'

Bij het weektarief is het 40% goedkoper !

1 week (= 7 kalenderdagen) = 4 huurdagen.
b.v.: 25 kalenderdagen wordt verrekend als 25:7=3 weken+ 4 dagen. Of (3x4)+4=16dagen !!!

Beknopte regels & voorwaarden :

 • ID-kaart voorleggen bij afhaling is verplicht . Hiervan nemen wij gegevens over.
 • Er wordt steeds een verhuurovereenkomst opgemaakt.
 • Minimale huurperiode is 1 dag (of anders aangegeven). De huurdag is 24 uur (tenzij anders overeengekomen). Speciale lange termijntarieven op aanvraag. Voor elke dag dat de huurder over de machine beschikt wordt huur berekend. Een begonnen dag wordt aangerekend als een volledige dag, ook bij laattijdige inlevering.
 • De huurder neemt volgende goederen in huur vanaf het vermelde tijdstip voor een op voorhand bepaalde periode.
 • Gehuurde machines worden steeds door de huurder afgehaald en zelf terug binnen geleverd én op de plaats van afhaling.
 • Let op voor de meeste artikelen geldt weekend = 1 huurdag. Machines die voor het weekend worden gehuurd dienen op vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur opgehaald te worden en dienen op maandag voor 9.00 uur terug te zijn. 
 • Bij airless toestellen wordt steeds bij aanvang van de verhuur een nieuwe spuittip gemonteerd en dit ten laste van de klant. Een spuittip is afhankelijk van het type product dat men wenst te verspuiten. Tevens is een tip onderhevig aan slijtage en beïnvloed sterk het spuitbeeld en alzo het resultaat. Ook grootte van de opening als de spuithoek dient bepaald te worden. Deze tip dient apart aangerekend te worden. Deze tip blijft zijn eigendom en kan bij een volgende huur herbruikt worden. Gemiddeld kost een spuittip ca. 75.00 excl BTW. Wij behouden het recht het verspuiten van bepaalde producten te weigeren. Toestellen voor lakwerk worden nooit verhuurd. Het is niet toegelaten om met een airless dakproducten, 2K-producten of bitumeuze producten te verspuiten.
 • Machines zijn huurbaar voor zover zij beschikbaar zijn. Terug binnen geleverde ongereinigde toestellen worden tegen uurloon ten laste van de huurder gereinigd en eventueel hersteld met een minimum van €30.00 excl BTW per toestel voor de reiniging en of herstelling. 
 • Bij assistentie op de werf wordt een uurloon berekend van 50€ per uur vanaf vertrek tot terugkomst in ons magazijn. De verplaatsingskosten –heen en terug - worden berekend aan 0.85€/KM; ook voor het  eventueel terughalen van de machines.
 • Borgen zijn niet liggend en worden dus geïnd door een effectieve betaling. Zij worden niet belast met BTW. Borgen worden betaald over de betaalterminal indien de borg groter is dan €250.00.Terugbetaling van de borgsom mits aftrok van de huurprijs en eventuele andere kosten gebeurt enkel mits bankoverschrijving naar de financiële rekening van de huurder. 
 • Indien de huurder houder is van een lopende rekening worden alle verrichtingen geboekt op zijn rekening en over die rekening afgerekend.
 • Indien de huurprijs de kost- of aankoopprijs van het toestel overschrijdt blijft de volledige huurprijs ten allen tijden verschuldigd.
 • De huurder erkent de ter beschikking gestelde goederen grondig te hebben onderzocht en in perfecte staat van onderhoud en werking te hebben bevonden.
 • Het gebruik van de machine werd uitgelegd aan de huurder die erkent de werking en de veiligheidsvoorschriften begrepen te hebben.

Klachten over het gehuurde worden enkel aanvaard indien deze binnen de twee uur na ontvangst van het toestel gemeld worden aan de afdeling waar de ophaling gebeurde.

Alle prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten, slijtagekosten, verzekeringspremie en brandstofkosten. Prijswijzigingen en technische gegevens voorbehouden. 
De huurder erkent de algemene verkoop&huurvoorwaarden onderaan deze website gelezen en aanvaard te hebben.