Disclaimer – vrijwaringsclausule
Alle advies verstrekt door onze medewerkers; verder ‘de Blauwe Hond’ genoemd; hetzij mondeling, hetzij schriftelijk is naar best eigen vermogen verworven door ervaring en opleiding.  Het advies wordt voor het merendeel  gegeven van ‘op afstand’ d.w.z. zonder werfbezoek en is gebaseerd op de beschrijving die de aanvrager geeft. Zelfs een plaatsbezoek door ‘de Blauwe Hond’ en het daarop volgend advies is geen garantie voor het uitgevoerde werk. Als ondernemer verstaan we hij of zij die een werk uitvoert, dit kan ook een particuliere klant zijn. Het risico van uitvoering van het werk is afhankelijk van de werksituatie, de beslagenheid, de handigheid en de ervaring van de uitvoerder en valt volledig binnen zijn ondernemersaansprakelijkheid. Nooit kan een grotere productgarantie gegeven worden dan de garantie die de fabrikant zelf geeft. Eventuele vervolgschade, onder welke vorm ook, kan nooit op ‘de Blauwe Hond’ verhaald worden. Theoretische of vermoedelijke verbruiken of rendementen en eigenschappen van de producten worden opgegeven door de fabrikant en staan vermeld op de technische productbeschrijvingen die u bij ‘de Blauwe Hond’ kan opvragen.  De nodige hoeveelheden worden door de klant-aannemer-ondernemer zelf berekend voor zijn project. Dit verplicht ons nooit tot het terugnemen van producten of artikelen die als een ‘teveel aangekocht’ of ‘onjuist geadviseerd’ worden beschouwd. 
Algemene verkoop- & verhuurvoorwaarden op www.deBlauweHond.be