• Hoe kan ik een factuur aanvragen voor kassaticketten?

  Voor een kassaticket of een verzameling kassaticketten kan u een factuur bekomen.

  Om praktische redenen kan u aan de toonbank een verzamelomslag vragen.
  Meestal is dit voor kleinere bedrijven die een BTW kwartaalaangifte doen.

  Je vult de gevraagde gegevens in.

  Je bekomt je geglobaliseerde factuur voor het einde van de gewenste maand, zonder detail op lijnniveau.

  Gelieve dan ook op te geven in welke maand dit dient te gebeuren; maart, juni, september of december.
  Je kan aanbieden tot ten laatste de 25ste van de maand indien in de gekozen maand moet opgemaakt worden.
  Alle originele kassaticketten dient u voor te leggen.

  Je berekent zelf het totaal.

  Je splitst zelf uit in de productgroepen met het overeenkomende bedrag.

  • bouwmaterialen
  • ijzerwaren
  • gereedschappen
  • verven
  • sanitair
  • electro

  Je geeft eventueel op wat het doel is van deze facturatie:

  • Gewoon, als bewijsstuk
  • voor een renovatiepremie
  • voor een isolatiepremie

  Je geeft de nodige gegevens op:

  • naam van de firma
  • adres van de firma
  • BTW-nummer
  • contactpersoon
  • zijn telefoonnummer
  • emailadres voor de verzending

  Wat kan niet?

  • De factuur in het verleden op maken.
  • De factuur ongedaan maken of wijzigen.
  • Reeds gefactureerde kassaticketten opnieuw aanbieden voor een nieuwe facturatie.
  • Het is niet mogelijk een opgemaakte factuur van naam en/of BTW-nummer te wijzigen eens deze opgemaakt is.

  Je verklaart hierbij dat je de werkwijze correct volgt.
  Je verklaart tevens dat het totale bedrag overeenstemt met het totaal van de ingesloten ticketjes.


  Aan elke toonbank kan je deze aanvraag indienen. Inlichtingen hierover bekom je via boekhouding
  De originele kassaticketten blijven ter inzage op onze burelen tot één jaar na de factuurdatum.

  Natuurlijk kan je bij elke aankoop automatisch een direct-factuur bekomen.
  Wil je deze onmiddellijk in je postbus? Ook dat kan! Vraag ernaar.

  boekhouding@dbh.be

 • Hoe moet ik eventuele klachten melden?

  Hoe ... ?

 • Met wie kunnen wij de samenwerking bespreken?

  Hiervoor neemt u in de eerste plaats contact met uw gebruikelijke contactpersoon.

  Indien u niet bezocht wordt; dit is ook niet altijd noodzakelijk; kan u contact nemen met Philip Van Riet.
  Zijn telefoonnumer is 0497/52.77.87 of zend hem een email philip@dBH.be.

  Alexander Van Riet kan u ook verder helpen.
  Zijn telefoonnumer is 0497/52.77.86 of zend hem een email alexander@dBH.be.

 • Wanneer kan onze firma betere prijzen bekomen?

  Betere prijzen of bepaalde kortingen worden bepaald door de functie (of activiteit) van uw bedrijf. Tevens speelt de grootte van de afname (of volume) hierin mede.

 • Hoe gaan jullie om met de privacy van mijn gegevens? (GDPR)

  Op 25 mei 2018 gaat de algemene europese regelgeving van kracht. Deze staat bekend onder het letter woord GDPR (General Data Protection Regulation) of in het nederlands AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

  Elke organisatie is daardoor verplicht een juiste werkwijze te implementeren volgens deze wettelijke regels. Het wordt door de privacy commissie opgevolgd.
  Boeten kunnen opgelegd worden tot 4% van het omzetcijfer, met een maximum van 20 miljoen €.

 • Kan ik onze facturen per een email ontvangen?

  Wij streven er naar zoveel mogelijk digitaal te communiceren. Digitaal is immers het nieuwe normaal.
  Geef uw emailadres hier aan onze boekhouding.
  Wist u dat bij elke afhaling de leveringsbon op het zelfde tijdstip ook in uw mailbox kan gedropt worden?

 • Kan ik gedane aankopen omruilen of 'retour' geven?

  Omruiling

  Is een terugname aan 100% van de aankoopwaarde volgens de geldende regels (zie hieronder) onmiddellijk gevolgd door een aankoop van minstens dezelfde waarde.
  Het is één verrichting, zonder sprake van een enig  'tegoed'.

  'retour' geven - terugname

  Gedane aankopen kunnen enkel mits inachtneming van onderstaande regels terug genomen.

  Kan nooit teruggenomen worden :

  • cementen, gipsen en vulmiddelen
  • niet voorraad artikelen of artikelen die wij dienden door te bestellen
  • grotere hoeveelheden die niet passen in ons voorraad beleid
  • aangekleurde verven
  • alle geopende verpakkingen
  • gipskartonplaten
  • cellenbeton
  • blauwe steen
  • bouwstenen
  • alle maatwerk producten

  Bovenstaande opsomming is niet beperkend.
  Indien er enig spoor van gebruik, veroudering of verkeerde behandeling zichtbaar is zal er geen terugname mogelijk zijn.
  Alle diensten, zoals b.v. transport, opleiding, opstart en ander prestaties zijn niet recupereerbaar.

  Artikelen die reeds meer dan 7 dagen geleden aangekocht werden worden nooit teruggenomen.

  Bij een eventuele terugname kan nooit meer dan 90% van de initiële aankoopwaarde toegekend worden. De terugnamewaarde wordt enkel bepaald door 'de Blauwe Hond NV' en deze terugname kan nooit een verplichting zijn. Er kan een herverpakkingskost berekend worden. Elke terugname artikellijn dient meer te zijn dan €10.00 excl. BTW. Bij elke teruggave/terugname wordt het bewijs van aankoop bij de Blauwe Hond NV bijgevoegd door de koper aan wie het oorspronkelijk geleverd werd. Het staat de Blauwe Hond NV vrij ofwel voor de bepaalde waarde een waardebon af te leveren of een terugbetaling te doen of een directe aankoop van andere materialen te vragen en dit enkel aan de oorspronkelijke koper.

  Een terugname/teruggave kan nooit aanleiding zijn tot enige compensatie welke de koper berekent of zal berekenen aan de Blauwe Hond NV wegens gemeende geleden schade.

 • Hoe uw lopende rekening veilig gebruiken?

  De afhaler of besteller van materialen dient ons een bestelbon voor te leggen. Dit is een document met als opdruk de vermelding van uw bedrijf. Dit kan zijn een bestelbon uit een bonnenboek die uitgeschreven wordt, een fax of een email, ontvangen voor de afhaling, Onze leveringsbon/factuur wordt opgemaakt aan het bedrijf vermeld op de bestelbon.

  Indien het gebruik van 'uw bestelbon' niet past in uw organisatie dan kan u opteren voor de opgave van maximum drie afhalers die toelating hebben.

  Wij kunnen voor u niet opvolgen welke afhaler bepaalde producten al dan niet mag aankopen.

  Op uw vraag kunnen wij bij elke afhaling automatisch een email zenden naar uw kantoor ter opvolging.

  Deze werkwijze is louter een medewerking aan uw controle.

 • Hoe een lopende rekening aanvragen?

  Enkel onze financiële afdeling is gemachtigd om lopende rekeningen te openen. Daarom is er steeds een wachttijd van enkele dagen.

  Ga naar de bovenste lijn op deze website en klik op 'Lopende rekening?'.
  Vul het formulier in en verzend. U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag.
  Wij antwoorden gewoonlijk binnen enkele dagen.

  Voor uw firma kan een rekening worden geopend onder de volgende voorwaarden:
  Uw keuze A : Afhaling is enkel mogelijk tegen afgifte van een bestelbon voor de afhaling of levering.  (email, fax, of bon uit bonnenboek allen voorzien van uw hoofding)
  Uw keuze B : U kan ook tot drie namen opgeven van afhalers die volledige vrijheid hebben bij afhaling en dit zonder bestelbon.

  Wij leggen telkens een leveringsbon voor ter ondertekening, waarvan copij voor uw administratie meegegeven wordt.

  Op het einde van de maand volgt de factuur.
  Betaling dient te geschieden binnen de dertig dagen hierna.
  Bij overschrijding van deze periode is er een respijt tijd, doch bij overschrijding hiervan vraagt ons systeem contante betaling bij afhaling.

  Wij zenden zelden betalingsherinneringen toe.
  Hou met deze mogelijke blokkering dan ook rekening aub.

  Er is een kredietlimiet ingesteld van €3000.00 standaard (=alle openstaande facturen + alle gedane afhalingen nog niet gefactureerd incl. BTW), bij overschrijding geldt dezelfde blokkering.

  Sorry, voor het eventuele later ongemak maar de economische toestand dwingt ons hier toe.

  Wij vragen van de zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder hiervoor het akkoord te geven en opgave te doen van keuze A of B per kerende email.
  Na ontvangst van dit bericht kunnen wij openen.

  Met dank voor het vertrouwen en tot binnenkort.

  p.s. :
  Speciale producten of prijzen voor hoeveelheden kan u steeds aanvragen
  Deze werkwijze en voorwaarden gelden voor al onze winkels samen.
  Onze vertegenwoordiger zal u eerstdaags bezoeken.