GDPR Privacyverklaring

de Blauwe Hond NV richt zich naar de vereisten van de General Data Protection Regulation / Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679 van 27/04/16) en ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de basisprincipes van haar algemeen privacybeleid.

de Blauwe Hond vraagt een minimum aan contactgegevens voor het veilig afhandelen van uw orders, waaronder essentieel :
naam | voornaam | aanspreektitel | bedrijf | adres | BTW-nummer | e-mailadres | telefoonnummer
Het staat u vrij bijkomende informatie op te geven.
de Blauwe Hond  draagt zorg voor de privacy van elke persoon, klant of bezoeker aan onze website of winkels.
Alle  gegevens die u opgeeft worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen enkel om u een betere service te garanderen.
U kan uw gegevens steeds opvragen en vragen deze te wijzigen in onze bestanden. Uw gegevens worden nooit overgemaakt aan andere partijen die niet betrokken zijn.
de Blauwe Hond  zal de persoonsgegevens gepast beveiligen of laten beveiligen door de dataverwerkers waarop ze beroep doet, o.m. door gebruik van een https:// website, paswoordbeveiliging, instellen van firewalls en anti-virusmaatregelen.
de Blauwe Hond streeft ernaar om persoonsgegevens die niet meer dienstig of relevant zijn voor de samenwerking met haar klanten en hun contactpersonen binnen aanvaardbare termijnen te schrappen en te verwijderen uit haar databestanden voor zover dit niet indruist tegen de wettelijke administratieve verplichtingen.

Rechten

In deze privacyverklaring werd informatie verstrekt om in alle transparantie te handelen, tevens de ex post rechten tot inzage, rechtzetting, vergetelheid, beperking, overdraagbaarheid en verzet. Om deze rechten uit te oefenen of om een vraag te stellen omtrent de (wijze van) verwerking van uw persoonsgegevens kan u een e-mail zenden of brief richten aan de dataverwerkingsverantwoordelijke van de Blauwe Hond NV. Deze wordt vertegenwoordigd door Luc Van Riet met als emailadres luc.van.riet@deBlauweHond en met postadres, Boombekelaan 1, 2660 Hoboken Antwerpen.

Cookies

Cookies zijn kleine databestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de betreffende website of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies maken de interactie tussen de gebruiker en de website gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door die aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften. Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website op een goede manier te kunnen gebruiken, zo bv. om de informatie te onthouden die de gebruiker invult, videoweergave te optimaliseren,  browserinstellingen optimaal uit te lezen, etc. Indien de gebruiker deze cookies weigert dan zal de bezochte website niet naar behoren functioneren.

De website  van 'de Blauwe Hond' ; hierna genoemd 'Website'; gebruikt bovendien performantie- en analysecookies om algemene informatie in te zamelen over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken (logbestands- en apparaatgegevens). Van deze ingezamelde data kunnen statistische analyses gemaakt worden die inzicht geven in de gebruiksvriendelijkheid van de Website. De gebruiker van de Website aanvaardt het gebruik van cookies door de Website. U kan cookies afkomstig van de Website nochtans steeds weigeren via uw browserinstellingen. U kan op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies op uw computer of mobiel apparaat verwijderen.